Masožravky

Obecně o mucholapce (Dionaea)IMG 0089

Lapací pasti mucholapky podivné

Mucholapka podivná (dionaea muscipula) je asi nejzajímavější rostlinou pro laiky v oblasti masožravých rostlin. Ale nejenom začátečníci mají tuto rostlinu v oblibě. Pěstitelé po celém světe pěstují mnoho kultivarů a forem této velice zajímavé rostliny. Mezi takovéto rostliny můžeme uvést např. celozelenné / celočervenné rostliny, krátké / dlouhé zuby na pastech a i mutantní rostliny se srotlými konci pastí, případně jinak zdeformovanými pastmi.

Rostlina je velmi zajímavá svými pastmi, který se během několika sekund zaklapnou. Pasti této rostliny mají důmyslný mechanismus na zaklapnutí. Na každé vnitřní straně pasti jsou 3 citlivé chloupky a po jejich podráždění se past zaklapne. Musíme, ale myslet na to, že takovéto zaklapávání pastí nadarmo rostlinu vysiluje a pasti po několika takovýchto zaklapnutích uhynou.

Proto pokud jste si pořídili tuto rostlinu, tak ji nedrážděte pasti, mohlo by to až v krajním případě vést k úhynu této rostliny !!!

 

 

Přírodní lokalita

Tato rostlina pochází ze Severní Ameriky. Roste pouze na několika místech v Sevetní a Jižní Karolíně. V přírodě roste ve směsi slatiny a písku, vzácně také s příměsí jílu. V přírodě rostliny tolerují občasná sucha a občasné zaplavení. Podnebí v lokalitě výskytu lze charakterizovat jako vlhké a teplé. Průměrná nejnižší teplota zde je 1°C a nejvyšší 33°C. 
 

IMG 0448Vzhled rostlin

Mucholapka podivná vytváří přízemní růžici o průměru asi 7 až 14 cm. Růžice je tvořena přetvořenými listy skládajících se z křídlatě rozšířeného řapíku a lapací pohyblivé čepele. Během roku se mění velikost i tvar nových listů, zejména poměr mezi velikostí čepele a asimilační plochou, viz níže. Podzemní části tvoří zesílené spodky listů. Ty se skládají dohromady a tvoří cibulovitý orgán. Z  této "cibule" vyrůstají nečetné kořeny sahavící do hloubky asi 10 cm. Mucholapka je dlouhověká vytrvalá rostlina. V přírodě a i v kultuře rostlina na zimní období někdy skoro celá zatahuje a přežívá toto nepříznivé období právě ve formě změněného cibulovitého útvaru zapuštěného v půdě.

Dva druhy olistění

Mucholapka podivná vytváří dva typy olistění (záleží na klonu, některé klony mají pouze jeden typ olistění). Letní typ se vyznačuje dlouhými úzkými řapíky, na jejichž konci jsou poměrně velké sklapovací past (velikost a zbarvení pastí se zase liší, podle toho o jaký klon jde). Právě tento typ pastí rostlina používá k chytání své kořisti. Tyto listy jsou dlouhé a vyrůstají šikmo vzpřímeně vzhůru. Tím je dosaženo nejvýhodnější polohy polohy pastí vzhledem k okolní vegetaci.
Zimní olistění je skládá z širokých listů tvořících přízemní růžici. Ve většině případů, ale rostliny zatáhnou hned na konci podzimu do "cibule" pod substrát a v tomto stavu přečkávají až do jara, kdy znovu obrazí a hned začnou vyhánět květní stvoly. Na jaře je dobře vyvinutá jak asimilační plocha, tak i lapací čepel. Jarní listy jsou krátké a přiléhají k zemi. 
 

KveteníIMG 0072

Mucholapky vyhánějí své květní stvoly v jarním období. Samotné kvetení rostlinu dost vysiluje, proto já osobně základy květů odstraňuji. Po kvetení se rostlina "rozpadne" do trsu obvykle dvou, ale i více dospělých rostlin. Proto i bez kvetení můžeme získat nové rostliny tímto jednoduchým způsobem. Jinak pokud bychom nechali rostlinu vykvést a chtěli bychom získat semena, tak budeme potřebovat další kvetoucí mucholapku, protože tyto rostliny nejsou samosprašné. 
 

IMG 0883Zimní podmínky

Osobně rostliny na zimní období přemísťuji do chodby rodinného domu. Misky s květináčkami jsou umístěny v regálu. Na chodbě je teplota okolo 10°C, což je pro zimování mucholapek podle mě ideální. Rostliny začátkem zimy skoro úplně zatáhnou do "cibulky" a na jaře z ní zase obrazí. Tento způsob zimování je velmi dobrý, protože rostliny se nevyčerpávají zbytečně přes zimu a na jaře začnou rašit s ohromnou rychlostí. Takto zimované rostliny jsou také velmi vitální a jednoduše nepodléhají různých chorobám.
  

Fotografie mucholapek

Přikládám pár odkazů na mnoho fotografií této zajímavé rostliny:

GOOGLE obrázky

DARWINIANA

 Cpphotofinder

 
 
RizVN Login