Masožravky

Obecně o mucholapce (Dionaea)IMG 0089

Lapací pasti mucholapky podivné

Mucholapka podivná (dionaea muscipula) je asi nejzajímavější rostlinou pro laiky v oblasti masožravých rostlin. Ale nejenom začátečníci mají tuto rostlinu v oblibě. Pěstitelé po celém světe pěstují mnoho kultivarů a forem této velice zajímavé rostliny. Mezi takovéto rostliny můžeme uvést např. celozelenné / celočervenné rostliny, krátké / dlouhé zuby na pastech a i mutantní rostliny se srotlými konci pastí, případně jinak zdeformovanými pastmi.

Rostlina je velmi zajímavá svými pastmi, který se během několika sekund zaklapnou. Pasti této rostliny mají důmyslný mechanismus na zaklapnutí. Na každé vnitřní straně pasti jsou 3 citlivé chloupky a po jejich podráždění se past zaklapne. Musíme, ale myslet na to, že takovéto zaklapávání pastí nadarmo rostlinu vysiluje a pasti po několika takovýchto zaklapnutích uhynou.

Proto pokud jste si pořídili tuto rostlinu, tak ji nedrážděte pasti, mohlo by to až v krajním případě vést k úhynu této rostliny !!!

 

Množení mucholapky listovými řízky

Mucholapku podivnou (Dionaea muscipula) se dá množit semeny nebo listovými řízky. V tomto článku si předvedeme jak je jednoduché získat z listových řízků malé rostlinky, když se na to jde správně. Celý postup vysvětlím jak slovně, tak i fotodokumentací. 

Prvně bych rád upozornil, že můžeme odebírat listy pouze z dostatečně silných rostlin !!! Provádíme to hlavně během, nejlépe při přesazování.

 
 
RizVN Login