Masožravky

Obecně o Darlingronii 

Přírodní lokalitaIMG 0902

Darlingtinia californica je blízce příbuzná rostlinám rodu Sarracenia a Heliamphora. Rostlina byla objevena roku 1841 na úbočí Mt. Shasta v Kalifornii, jako poslední rod celé čeledi Sarraceniaceae. Tato rostlina roste pouze ve dvou středozápadních státech USA. Těmi státy jsou Oregon a severní Kalifornie. Rostlina je v přírodě vázána na mikroklima tvořené horskými toky a prameništi. Roste v celých trsech na mírných svazích protkaných malými potůčky, díky kterým se teplota substrátu i v letních dnech drží jenom kolem 15 °C. Lokality výskytu darlingtonie podle nadmořské výšky se různí. 
Některé rostliny rostou nížinných polohách skoro až na úrovni moře, kde jsou rostliny velmi vzácně vystaveny slabému mrazu. Zato jiné rostliny, které rostou na horských úbočích ve vysoké nadmořské výšce jsou přes zimu přikryty silnou přikrývkou sněhu.

Z těchto přírodních podmínek lze odvodit, že rostlině vyhovuje chladný, vlhký skleník, velmi propustný substrát, nízké půdní teploty a snížení teploty v zimě, kdy rostlina prodělává klidové období.
 
Dobrou variantou je též letnění rostlin, ale musíme najít pro ne vhodné místo, aby se nepřehřívaly na přímém slunci.
 

Dva druhy pastí

IMG 0232Všechny listy této rostliny jsou přetvořeny v pasti. Tato rostlina vytváří dva velmi odlišné typy pastí.

První typ - juvenilní typ vytvářejí mladé rostliny (semenáče a mladé odnože). Opticky to jsou jenom takové malé poléhavé trubičky, velmi podobné malým semenáčkům rodu sarraceniae.


Druhý typ už jsou skutečné pasti. Tato rostlina je vyjímečná zvláště těmito láčkami podobnými vztyčené hlavě kobry. Taky podle toho se jí říká "kobří lilie", protože tento dospělý typ láček připomíná kobří hlavičku s vyplazeným jazykem.

Dospělejší rostliny, které mají již láčky druhého druhu, se dělí ještě na dva typy, podle toho, jaký druh hmyzu mají za úkol lapat. Na jaře nejprve vyraší jedna až dvě svislé láčky, které dosahují u dobře vyvinutých dospělých rostlin v přírodě nejčastěji výšky 40 - 60 cm. Následně vyroste několik menších, různě dlouhých láček, které jsou u země. Tímto způsobem rostlina zajišťuje různě vysoko položená místa, kde může chytat svou kořist.

Složení kořisti se v domovině darlingtonie mění podle ročního období. Na jaře rostlina loví mravence a pavouky. V létě rostlina leví hlavně létající hmyz jako jsou můry, brouci, sršni, čmeláci a mouchy.

 

Trávení kořisti

Darlingtonia na rozdíl od svých vzdálených sester špirlic (sarraceniae), používá k rozkladu chycené kořisti symbiotické bakterie, které žijí uvnitř láček. Rostlina vylučuje pouze ze stěn láčky vodu. Mokré prostředí je vhodné pro činnost těchto bakterií, které rozloží chycený hmyz. Bakterie u darlingtonie mají zásadní význam. Například u špirlic a láčkovek se také objevují ve starších láčkách tyto bakterie, ale tam mají pouze omezenou důležitost nebo vůbec žádnou. Úplná závislost na mikroorganismech je výhodná, protože pasti mohou být značně dlouhověké ve srovnání s jinými pastmi masožravých rostlin.

Tento způsob rozkladu kořisti je velmi zvláštní, protože sarracenie, jejich blízké příbuzné, po chycení kořisti začnou uvolňovat v láčkách vodu s trávícími šťávami, které kořist rozloží a rostlina pak může jednoduše vstřebat potřebné látky.

 

Květy a semena

Darlingtonia má pětičetné vonící květy vyrůstající jednotlivě na vysokých stvolech. Květy mají kalich zelený a koruna je špinavě hnědočervená. Korunní plátky zůstávají i při plném rozkvětu přikloněny k sobě. Proto květ připomíná spíše poupě. Doba květu je v přírodě závislá na nadmořské výšce stanoviště dané rostliny. Obecně to ale připadá na období od dubna až do srpna. Semena dozrávají v semeníku až na podzim. Jsou světle hnědá, kyjovitého tvaru, velká asi 2 mm a jejich povrch je ježatý. Na přírodních lokalitách po vysemenění semen na substrát následuje období vegetačního klidu. V tomto období rostlinky zastavují růst, ale nezatahují a ani neshazují listy. V závislosti na působení mrazů mohou láčky na rostlinách vydržet dva až pět roků.
 

Fotografie darlingtónie

Přikládám pár odkazů na mnoho fotografií této zajímavé rostliny:

GOOGLE obrázky 
 
 
 
 
RizVN Login