Masožravky

Obecně o Darlingronii 

Přírodní lokalitaIMG 0902

Darlingtinia californica je blízce příbuzná rostlinám rodu Sarracenia a Heliamphora. Rostlina byla objevena roku 1841 na úbočí Mt. Shasta v Kalifornii, jako poslední rod celé čeledi Sarraceniaceae. Tato rostlina roste pouze ve dvou středozápadních státech USA. Těmi státy jsou Oregon a severní Kalifornie. Rostlina je v přírodě vázána na mikroklima tvořené horskými toky a prameništi. Roste v celých trsech na mírných svazích protkaných malými potůčky, díky kterým se teplota substrátu i v letních dnech drží jenom kolem 15 °C. Lokality výskytu darlingtonie podle nadmořské výšky se různí. 
Některé rostliny rostou nížinných polohách skoro až na úrovni moře, kde jsou rostliny velmi vzácně vystaveny slabému mrazu. Zato jiné rostliny, které rostou na horských úbočích ve vysoké nadmořské výšce jsou přes zimu přikryty silnou přikrývkou sněhu.

Z těchto přírodních podmínek lze odvodit, že rostlině vyhovuje chladný, vlhký skleník, velmi propustný substrát, nízké půdní teploty a snížení teploty v zimě, kdy rostlina prodělává klidové období.
 
Dobrou variantou je též letnění rostlin, ale musíme najít pro ne vhodné místo, aby se nepřehřívaly na přímém slunci.
 
 
 
RizVN Login